آیا از همسر متوفی می توان مطالبه خسارت نماید؟

خانواده و ارث توسط امیر...
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ - ۲۲:۵۵
۱
پاسخ
۲۱۷

سوال در مورد جزئیات یک فروش مال غیر
----------------
با سلام
طبق گواهی حصر وراثت، بنده یکی از وراث یک متوفی هستم. در صورت اثبات جعل وکالتنامه‌ی فروش سه دانگ یک واحد آپارتمان یک فرد متوفی از ناحیه همسر(زن متوفی و مالک سه دانگ دیگر آن واحد آپارتمانی) او و فروش کل شش دانگ به فردی دیگر(فرد دوم) و اخذ سند تک برگ آن واحد آپارتمانی توسط فرد دوم(حدود هشت سال قبل). ممنون میشم برای سه سوال زیر بنده رو راهنمایی کنین:

1- (به لحاظ حقوقی) آیا سند واحد آپارتمانی مذکور قابلیت ابطال را دارد یا تنها میتوان از همسر متوفی مطالبه خسارت نمود؟ خسارت مذکور بر اساس زمان فروش ملک محاسبه میشود تا قیمت به روز آن واحد آپارتمان؟

2- (به لحاظ کیفری) آیا عمل مذکور همسر متوفی مشمول مرور زمان می‌شود؟

3- آیا اقدام حقوقی و کیفری به طرفیت فرد دوم قابل پیگیری است؟

با تشکرمریم پور عزتی
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ - ۱۵:۲۸

تهران

۰

سلام
۱_ بله قابل ابطال است و در صورت تقاضای خسارت به نرخ روز محاسبه میشود.
۲_ مرور زمان یک سال از زمان اطلاع شماست .
۳_اقدام کیفری علیه نفر دوم منوط به اثبات اطلاع وی از جرم می باشد لیکن در اقدامات حقوقی ایشان نیز بایستی طرف دعوا قرار گیرند

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5