آیامالک میتونه چک تضمین سازنده را به اجرا بذاره؟

املاک و سرقفلی توسط موسی...
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ - ۱۶:۵۴
۱
پاسخ
۱۱۱

باسلام.با سازنده دی ۹۹ قرارداد مشارکت درساخت منعقدو زمانبندی تعیین گردید،تا اخرتیر۱۴۰۰ اسکلت ساختمان را تمام کند واخر خرداد۱۴۰۱ پایان کار اخذ و واحدها راتحویل نمایدو دوماه بعداخرمرداد۱۴۰۱ سندتکبرگی واحدهای مالک راتحویل بدهد.مقررگردیددرصورت عدم ایفای تعهدات درزمانبندی مشخص شده چک تضمین سازنده به اجرا گذاشته خاهدشدوحق اعتراض ندارد.
کاراحداث راهشت ماه شهرداری معلق گذاشت. و توافق کردیم که مدت قرارداد تا اخراسفند۱۴۰۱ تمدیدگردیدومفادومندرجات قرارداد بغیرازتاریخ تحویل بقوت خود باقیست.موعدجدیدی درتوافقنامه برای اخذپایانکار وسندتکبرگی واحدهاقیدنکردیم.
ضمن اینکه ساخت واحدها به اتمام رسیده و تا بحال واحدها و سندتکبرگی مالک راتحویل نداده.
حال بخاطرعدم درج تاریخ تحویل سند در توافق موخرتمدیدشده،سازنده تا چه تاریخی می‌بایست سندتکبرگی مالک راتحویل نماید؟ ضمناابا در نظر گرفتن مطالب فوق،آیامالک میتونه چک تضمین سازنده را به اجرا بذاره؟سمیرا رضایی
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ - ۱۱:۵۴

مرکزی

۰

با سلام
قاعدتا بر مبنای عرفی و عقلی کلیه مفاد قرار داد بر مبنای توافق جدید اجرا می گردد چون ۸ ماه تاخیر در روند اولیه صورت گرفته این مدت در مواعد دیگر نیز موثر می باشد لکن تصمیم نهایی با دادگاه می باشد

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5