تضمین بازگشت وجه و رضایت کاربران
صرفه جویی در زمان و هزینه
مشاوره با وکلای متعهد و متخصص

• لیست متخصصین مطالبات و شورا

رقیه صادقی آبندانسری
خانواده و ارث ، مطالبات و شورا
(وکیل پایه یک دادگستری)
مازندران - قائم شهر
(۰)

دریافت مشاوره
پوریا مقدسی
املاک و سرقفلی ، کیفری
(کار آموز)
تهران - تهران
(۰)

دریافت مشاوره
مسعود باغانی
کیفری ، دادگاه انقلاب و نظامی
(وکیل پایه یک دادگستری)
خراسان رضوی - سبزوار
(۰)

دریافت مشاوره
الهه رضاسلطانی
خانواده و ارث ، قراردادها و داوری
(وکیل پایه یک دادگستری)
تهران - تهران
(۰)

دریافت مشاوره
رویا آبرون تن
خانواده و ارث ، کیفری
(وکیل پایه یک دادگستری)
فارس - داراب
(۰)

دریافت مشاوره
پریسا پریزن
خانواده و ارث ، کیفری
(کار آموز)
تهران - تهران
(۰)

دریافت مشاوره
شهاب یحیی پور
املاک و سرقفلی ، شرکتها و امور ثبتی
(وکیل پایه یک دادگستری)
کرمان - كرمان
(۰)

دریافت مشاوره
علیرضاجهانبخش
املاک و سرقفلی ، خانواده و ارث
(وکیل پایه یک دادگستری)
تهران - تهران
(۰)

دریافت مشاوره
مرتضی گلزاری هویدا
خانواده و ارث ، مطالبات و شورا
(وکیل پایه یک دادگستری)
مازندران - قائم شهر
(۰)

دریافت مشاوره
سیده فرشته موسوی
املاک و سرقفلی ، مطالبات و شورا
(وکیل پایه یک دادگستری)
تهران - تهران
(۰)

دریافت مشاوره
بهاره صفاری
کیفری ، مطالبات و شورا
(کار آموز)
یزد - يزد
(۰)

دریافت مشاوره
جمیله مزرعه فراهانی
خانواده و ارث ، مطالبات و شورا
(وکیل پایه یک دادگستری)
تهران - تهران
(۰)

دریافت مشاوره
سلاله آزادی
املاک و سرقفلی ، مطالبات و شورا
(کار آموز)
مازندران - بابلسر
(۰)

دریافت مشاوره
خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5