سمیراآذرین
‍‍‍ افلاین
کاربر گرامی برای بهبود خدمات لطفاً موارد ذیل رابه دقت مطالعه فرمایید.
۱. مشاوره به صورت متنی یا ویس خواهد بود
۲. برای حفظ امنیت اطلاعات خود و بهبود مشاوره فقط در بستر سامانه مشاوره بگیرید.
۳. تمامی مدارک و مستندات مورد نیاز را ارسال کنید.
۴. درصورت عدم پاسخ گویی وکیل باپشتیبانی تماس بگیرید02191002090
۱۷:۵۴ - ۰۲ تیر ۱۴۰۳
مشکل حقوقی خود را با جرییات حداقل در 40کارکتر بنویسید.
۱۷:۵۴ - ۰۲ تیر ۱۴۰۳