دنا شهرکانی علیزاده
‍‍‍ افلاین
کاربر گرامی برای بهبود خدمات لطفاً موارد ذیل رابه دقت مطالعه فرمایید.
۱. مشاوره به صورت متنی یا ویس خواهد بود
۲. برای حفظ امنیت اطلاعات خود و بهبود مشاوره فقط در بستر سامانه مشاوره بگیرید.
۳. تمامی مدارک و مستندات مورد نیاز را ارسال کنید.
۴. درصورت عدم پاسخ گویی وکیل باپشتیبانی تماس بگیرید02191002090
۰۵:۰۴ - ۱۰ مهر ۱۴۰۲
مشکل حقوقی خود را با جرییات حداقل در 40کارکتر بنویسید.
۰۵:۰۴ - ۱۰ مهر ۱۴۰۲