برای پرونده ای که رای قطعی داوری صادر...

قراردادها و داوری توسط مرتضی...
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۰۵:۴۰
۱
پاسخ
۱
وکیل

سلام؛ بنده در سال ۸۹طبق مبایعه نامه امتیازی خریداری کردم و مشگل داشتیم تا سال ۹۲باهم توافق کردیم رفتیم داور گرفتیم همان مبایعه نامه دوباره تکرار کردیم همان متن مضاف نوشیم فقط داور اضافه کردیم و تاریخ همان تاریخ قبلی ۱۳۸۹زدیم همان داور وشاهدین قبلی فروشنده هم امضا هم انگشت زدتد وامتیاز تحویل گرفتم بعداز ۵ماه رفتیم بنام بزنیم گفتن غیر قانونی فروخته قابل فروش یا قابل انتقال نیست من رفتم داور رای صادر کرد، به فروشنده ابلاغ واقعی شده و فروشنده هیچ اعتراضی نکرد رای داروی قطعی شد و اجراییه صادر شده است بعد از ۲ سال اومده شکایت سفید امضا وجعل کرده است، ایا سفید امضا وجعل صورت گرفته است؟ اگر بیشتر توضیح دهید یک دنیا ممنون تشکر از لطف شمافاطمه حیدری
وکیل پایه یک دادگستری - خانواده و ارث
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۰۹:۴۹

تهران

۴

با توجه به توضیحاتی که دادین نه جعل و نه سفید امضا صورت نگرفته

خانه
وکلاء

متوجه شدم
5