برای یک معامله نوشتن دو مبایعه نامه...

قراردادها و داوری توسط مرتضی...
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ - ۱۰:۲۴
۰
پاسخ
۰
وکیل

سلام: بنده از آقای امتیاز دفتریاری دوم را از سر دفتر وطبق مبایعه نامه سال۱۳۸۹ خریداری کردم نا سال ۱۳۹۵ مشگل داشتیم نمی تونیستیم شرایطش نداشتیم و با سر دفتر مشگل داشتیم سال ۱۳۹۵ باهم توافق کردیم رفتیم داور گرفتیم دو باره مشاوره از وکلا همان مبایعه نامه را همان متن وهمان تاریخ سال۱۳۸۹ ففط اضافه کردم مشخصات داورتنظیم نمودیم همه را تایپ کردیم به امضای ط فین و داور و شاهد رسیده؟؟؟؟؟
الان سردفتر رفته شکایت یک بار جعل و سفید امضا در یک شعبه کرده در حال حاضر تحت رسیدگی می باشد؟؟؟

دوباره سردفتر رفته شکایت تهدید و سو استفاده سند مجهول در شعبه دیگری شکایت کرده است در حال حاضر تحت ذسیدگی می باشد؟؟

فلذا مبایعه نامه قبلی سال۱۳۸۹را از ما گرفت و این مبایعه نامه جدید را امضا کرد یعنی اولی را تحویل دادیم مبایعه نامه دومی را گرفتیم؟؟؟؟

در حال حاضر باز پرس میگه جعل هست؟
چرا مبایعه نامه سال۱۳۹۵ تنظیم شده چرا تاریخ سال۱۳۸۹قید شده است؟
و مبایعه نامه اولی دست شاکی هست از ارایه امتناع می کند؟؟؟؟و چون خودش حقوقدان هست از حیله و نیرنگ استفاده می کند و حق بنده را پایمال کرده می کند؟
ولی چندتا فوش از پیامک ودادم چون سال ۱۳۹۵از معرفی به ثبت جهت دفتر یاری امتناع می کرد؟
مگر این آقا می تواند به صورت متوالی دو بار شکایت کند دوبارش در دو شعبه تحت رسیدگی باشه؟؟؟
اگر نمی تواند راه جاره اش توضیح دهید؟
از وکلا عزیز تقاضا عاجزانه دارم راهنمای و توضیح بیشتر و بخ صورت جداگانه بدهنند یک دنیا ممنون میشوپم رفتم پیش باز پرس چه بگم جق را بگیرم تشکر فراوانخانه
وکلاء

متوجه شدم
5