ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات...

بانکی و بیمه‌ای توسط ...
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ - ۱۴:۴۱
۰
پاسخ
۰
وکیل

با عرض سلام و احترام
بر اساس مفاد بخشنامه هاي شماره ۶۲۶۶۸ 1391/03/10 بانک مرکزی، بلوکه نمودن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان، در قالب انواع سپردهها توسط بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي ممنوع ميباشد. لیکن بر اساس بخشنامه شماره 99/100832 مورخ 1399/04/09 بانک مرکزی حسب گزارشهاي واصله, برخي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي براساس توافق بين مؤسسه اعتباري و تسهيلات گيرنده و قبل از اعطاي تسهيلات, معادل بخشي از مبلغ تسهيلات اعطايي را به صورت وثيقه نقدي و در قالب سپرده قرضالحسنه جاري و يا سپرده قرض الحسنه پس انداز مسدود نموده و توثيق مینمايند. گرچه اين رويه منوط به آن که قبل از اعطاي تسهيلات باشد و با توافق و رضايت تسهيلات گيرنده انجام گردد، منع مقرراتي ندارد، ليکن به منظور پيشگيري از تخطي از حداکثر نرخ سود تسهيلات بانکي مصوب شوراي محترم پول و اعتبار، در صورتي که وفق توافق بين مؤسسه اعتباري و تسهيلات گيرنده و قبل از اعطاي تسهيلات، بخشي از وثايق, به صورت نقدي و در قالب مسدود نمودن سپرده توثيق ميشود, سپرده مذکور بايد در قالب حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار بوده و با احتساب و پرداخت سود عليالحساب به آن معادل نرخ سود متناظر با دوره زماني آن سپرده که هم اکنون در شبکه بانکي کشور مبناي عمل است, انجام پذيرد.
با توجه به بخشنامه فوق الذکر بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات چنانچه منوط به انکه قبل از اعطای تسهیلات باشد، منع مقرراتی ندارد. حال سوال این است که زمان از قبل از اعطای تسهیلات چه مدت باید باشد؟ در صورتی که دریافت سپرده (بلوکه نمودن سپرده) و پرداخت تسهیلات در یک روز و صرفاً با حدود 2 ساعت فاصله زمانی باشد.آیا قبل از اعطای تسهیلات محسوب می شود و یا طبق قوانین و مقررات حداقل فاصله زمانی لازم است و اگر چنین است طبق کدام قوانین و مقررات است؟خانه
وکلاء

متوجه شدم
5