نحوی نوشتن لایحه تجدید نظر خواهی ؟

کیفری توسط مرتضی...
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ - ۰۳:۵۳
۱
پاسخ
۱
وکیل

سلام من برج ۱۱پارسال شب کاربودم وصبح ساعت ۹ازسرکارمیومدم که نگهبانی شهرک جلوم گرفت من مقداری اهن که ماله خودم بودتوماشین داشتم وگفتن بدونه برگه خروج نمیتونی بری وزنگ زدن به نیروانتظامی مورچه خورداومدن وبدونه توجه به حرفام بردنم کلانتری وگفتن یکی چندشب پیش ازتومزرعه ازش سرقت شده اون طرف اومدوکارگرهاش هم اومدن که شناسای کنن وگفتن این شخص روماندیدیم.بازکلانتری به طرف گفت که شکایت بنویس اونم نوشت ومنوبردن اگاهی ومنوزدن که بگوسرقت کردی ومن چون این کارونکرده بودم گفتم نکردم.فرداش بردنم دادگاه وفیش حقوقی گذاشتم بعدواسم پیام اومدکه ابلاغ دارم نوشته بودواسه اخرین دفعاع بعدکه رفتم برم دادگاه گفتن حق ورودنداریدبخاطرکروناوبازدوباره ابلاغ میشه واستون منم اومدم خونه وبعد۱۵روزدیدم واسم اومدکیفرخواست وپرونده رفت دادگاه.۲۰روزپیش دادگاه داشتم وبه قاضی گفتم من بخاطرکرونانزاشتن بیام ازخودم دفاع کنم وحالامیخام دفاع کنم.اماهرچی که گفته بودم من ازسرکارمیومدم وهمه حرفام هیچ توجه ی نکرده وحکم صادرکرده.توی حکم نوشته دستگیری من درمحل موردادعای شاکی.من توی شهرک ازکارمیومدم اصلانگهبان شهرک جلوم گرفت بعدنوشتن دستگیری من درمحل موردادعای شاکی.وچیزای که ازاون اقاسرقت شده یک پمپ الکتوربوده باده عددشیرابپاش ابیاری که هیچ کدوم ازایناتوماشین من نبوده.وهیچ شاهدی هم نبوده.والکی گفتن من جای بودم که ازاون اقاسرقت شده..وگفته بودن دوربین پلیس راه ماشین من عکس گرفته که خب من یک شب درمیون میرفتم سرکاروساعت کاریام هم موجوده..اماقاضی اصلاتوجه نکرده به حرفام وحکم صادرکرده..حالاخواهشابگیدواسه اعتراض چیکاربایدبکنم ممنونمدکتر بهراد تنهایی
وکیل پایه یک دادگستری - خانواده و ارث
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ - ۲۲:۰۰

آذربایجان شرقی

۰

سلام دو مرحله از رسیدگی که دادسرا و دادگاه باشه بر علیه شما به اتمام رسیده و فقط یک مرحله تجدیدنظر باقیست دقیق و مسلط بر اوراق و اوضاع و احوال پرونده یک لایحه تجدید نظرخواهی بنویس و مستنداتتو ارایه کن تا تجدیدنظر دلیلی برای نقض رای بدوی داشته باشه وگرنه همان رای رو تایید میکنه و محکومیتت قطعی خواهد شد

خانه
وکلاء

متوجه شدم
5