HiradRayan

لطفا صبر کنید...

ورود
خدمات مشترک
پاسخ
2

دعوا و زد و خورد در خانواده

سوال شده 09 مرداد 1399 در کیفری توسط ابوالف...
سلام برادرم منوزده من میخواستم دفاع کنم چاقو برداشتم چاقو از دستم گرفت دستش زخم شده بازبعدمنوزدمن میتونم شکایت کنم
اگه شکایت کنم محکوم نمیشم
دعوا و زد و خورد در خانواده سوال شده 09 مرداد 1399 در کیفری توسط ابوالف...
محکومیت

راهکارهای قانونی
سلام میتوانید شکایت کنید و شما حاکم میشوید
لرستان

0
سلام
هر دو نفرتون محکوم ب ضرب جرح میشید در صورت شکایت و پرداخت دیه و جزای نقدی

راهکارهای قانونی
محکومیت

مشاوره تلفنی

اگر فورا می خواهید با یک وکیل متحصص مشاوره کنید.

مشاوره آنلاین

سوال شما به وکلای متخصص از طریق سامانه وکیل تاپ ارسال میشود.

ارزیابی پرونده

اگر پرونده یا سوال حقوقی دارید و می خواهید از مشاوره ی چندین وکیل با راه کار های متفاوت استفاده کنید.

خانه
وکلا
مشاوره
ارزیابی ها
پروفایل