مسئولیت ظهرنویس چک درمورد چک امانتی...

مطالبات و شورا توسط یونس...
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۰۵:۵۱
۳
پاسخ
۲
وکیل

آیا ظهر نویس چک میتواند بعد از پرداخت قسمتی از چک و به استتاد نوشتن کلمه چک امانت است تا پرداخت الباقی بدهی به مدت 2 ماه در یک برگ کاغذ شکایت خیانت در امانت انجام دهد انهم بعد از یکسال که الباقی بدهی را پرداخت وبلافاصله چک را دریافت و رضایت دفترخانه ای نسبت به چکها صورت گرفتهفاطمه افشارمنش
وکیل پایه یک دادگستری - کیفری
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ - ۱۷:۴۸

کرمان

۰

به شرح متن

فاطمه افشارمنش
وکیل پایه یک دادگستری - کیفری
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ - ۱۷:۴۸

کرمان

۰

به شرح متن

محمد جواد زینلی
موسسه حقوقی - مطالبات و شورا
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۰۷:۲۱

خراسان رضوی

۰

سلام خیر

خانه
وکلاء

متوجه شدم
5