حقوق وکیل

مطالبات و شورا توسط زهرا
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ - ۲۱:۱۰
۱
پاسخ
۱
وکیل

پرونده ای شدنی نبودوکیلی بهم گفت می‌شود به نتیجه برسدشدمن حق الزحمه ۱۰٪میگیرم نشدپول نمی‌گیرم قراردادراامضاکردم حالامیبینم نه پرونده شدنی هست و تازه درقراردادنوشته نصف پولم رامیگیرم چکارکنمحسین نادرنیالمعه دشت
کار آموز - خانواده و ارث
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ - ۱۷:۳۸

اردبیل

۰

وقتی یک قرارداد بین طرفین امضا میشود
قانون اصل را براین گذاشته که طرفین لازم الاتباع است
وطرفین تابع ومطیع قراردادهستند

خانه
وکلاء

متوجه شدم
5