ایا خراشیدگی زندان دارد ؟

کیفری توسط حسین...
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۱۹:۳۶
۴
پاسخ
۴۵

1 خراشیدگی حارسه کنارلب پایینی
2 کبودی بازوی راست3سرخ شدگی سمت راست گردن و پشت گردن دراثراصابت جسم سخت
درماه حرام
و آیا زندانی هم داردپوریا مجیدیانی
وکیل پایه یک دادگستری - خانواده و ارث
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ - ۲۳:۱۷

تهران

۳

درود بر شما
اگر جراحات وارده عمدی باشند علاوه بر دیه، محکوم علیه به حبس نیز محکوم خواهد شد

مرصاد پوراعتضاد
وکیل پایه یک دادگستری - خانواده و ارث
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ - ۱۳:۰۲

تهران

۰

با سلام،مجازات چنین جرمی علاوه بر دیه،حبس یا جزای نقدی می باشد.

میلاد امرایی
وکیل پایه یک دادگستری - خانواده و ارث
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ - ۰۹:۳۲

تهران

۰

هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.
تبصره - در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شدبا توجه به تبصره ماده فوق بله امکان حبس نیز وجود دارد

غلامرضا قربانی
وکیل پایه یک دادگستری - خانواده و ارث
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ - ۰۹:۲۴

تهران

۰

با سلام
اصولا ایراد صدمه وجرح عمدی علاوه بر پرداخت دیه به جزای نقدی ویا حبس نیز منجر خواهد شد

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5