اجرا نشدن حکم قطعی

خانواده و ارث توسط ...
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ - ۱۷:۰۰
۱
پاسخ
۱
وکیل

در فرایند شکایت اینجانب از ارگانی دولتی که منجر به صدور دادنامه به نفع اینجانب و تامین خسارت از جانب ان ارگان شد/ بعد از سپری شدن مهلت های قانونی هیچگونه اثری به حکم ارائه شده داده نشده است. ایا بعد از حدود 2سال از صدور حکم در دیوان ادالت اداری قابل فرجام خواهی میباشد؟دکتر بهراد تنهایی
وکیل پایه یک دادگستری - خانواده و ارث
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ - ۱۸:۱۵

آذربایجان شرقی

۰

عدم اجرای حکم بایستی موجه باشد وگرنه دلیلی برای فرجام خواهی محسوب نمیشه شما بایستی پیگیرباشی که اگر دادنامت قطعی شده و ۱ سال از قطعیت دادنامه بگذره می تونی اجرا رو درخواست کنی و حساب اون اداده یا ارگان رو مسدود کنی که اجرا نشدن تخلف هست و از جهات فرجام نیست

خانه
وکلاء

متوجه شدم
5