انتقال بین وراث شرکا انتقال به غیر است؟

املاک و سرقفلی توسط جاوید...
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ - ۰۳:۴۲
۲
پاسخ
۲
وکیل

ایا شرکای قهری نیز میتوانند به یکدیگر منتقل کنند
متلا اگر دو شریک فوت کنند. ایا فرزندان شریک اول میتوانند به فرزندان شریک دوم اتقال منافع سرقفلی را واگذار کنند
اینجا انتقال به غیر هست یا خیر؟
نیازی به اجازه مالک هست یا خیرمریم روحی
وکیل پایه یک دادگستری - املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ - ۱۵:۱۸

فارس

۰

انتقال به شریک، انتقال به غیر محسوب نمی‌شود

احسان عبدالهی
وکیل پایه یک دادگستری - املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ - ۰۲:۰۷

تهران

۰

هرگونه نقل و انتقال میان شرکا و وراث ایشان به عنوان قائم مقامان قانونی در قالب انتقال به غیر قابل تعریف نبوده و نیازمند رضایت موجر نیست .

خانه
وکلاء

متوجه شدم
5