مرور برچسب

قوه قضائیه

احیاء هزار واحد تولیدی در سال گذشته

تعین تکلیف پرونده های قضایی معوقه/موضوع جلسه آتی شورای عالی قوه قضائیه اعلام شد. رئیس قوه قضائیه از امکان پذیر بودن به روزرسانی و پایان کار پرونده‎های قضایی معوقه در روزهای…

دادرسی الکترونیکی از دادخواست تا ویدئو کنفرانس جلسات دادگاه با وضعیت کرونایی موجود

استفاده از تمام ظرفیت های دادرسی الکترونیکی با توجه به شیوع ویروس کرونا یکی از راه کار های موثر قوه قضائیه جهت کاهش عبور و مرور و تماس های فیزیکی افراد در محیط پر خطری مثل دادگاه…

تحت تعقیب قرارگرفتن کارمندان متخلف بانک مرکزی در جریان ارز دولتی

به گفته دادستان تهران جناب آقای علی القاصی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه: 26 نفر از کارکنان بانک مرکزی در جریان تخلفات مرتبط با ارز دولتی تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند به گفته جناب…

اظهار نظر جناب رییسی در رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی

رییس قوه قضاییه در واکنش به گزارش دادستان تهران درباره پرونده تخلفات ارزی در سال 97 و واکنش‎های متفاوت به این پرونده، تأکید کرد: قضات ما در رسیدگی به پرونده‎های قضایی به هیاهوهای…

مخالفت استادِ شهید بهشتی با پیش نویس قوه قضائیه

طبق ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا: کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌ مجازات آنها و…