مرور برچسب

شهید بهشتی

مخالفت استادِ شهید بهشتی با پیش نویس قوه قضائیه

طبق ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا: کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌ مجازات آنها و…