مرور برچسب

روزه خواری

روزه گرفتن در شرایط کرونا؛ نظر تمامی مراجع تقلید

سوالی که خیل عظیمی از مخاطبان ما از ما پرسیده اند این است که حکم روزه ماه رمضان در شرایط کرونا چیست؟ قبل از ماه مبارک رمضان مدام تکرار می شد که بدن خودتان و سیستم ایمنی بدنتان را…