مرور برچسب

دیه قتل

تکلیف دیه در ماه رمضان، آیا میزان دیه در ماه رمضان افزایش می یابد؟

دیه یا خون بها مالی است که به عنوان نوعی جایگزین و جبران کننده ازبین بردن جان یک انسان یا اعضا یا منافع در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به شخصی مجنی علیه (شخصی که مورد جنایت واقع…