مرور برچسب

ازدواج مجدد

ازدواج مجدد بعد از طلاق

ازدواج امری مهم و پراهمیت در نظامهای اجتماعی و حقوقی محسوب می شود. نوع نگاهی که جامعه و قانون به ازدواج و خانواده دارد در تمام امور جاری تاثیرگذار است. در ایران کنونی که در دوره…