آدرس و شماره تلفن اداره ثبت شرکت ها در تمامی مراکز استان های کشور

جهت انجام یک فعالیت رسمی و قانونی، باید مراحل قانونی مربوط به آن نیز طی شود. اگر قصد شروع فعالیتی تجاری را دارید، باید بدانید که ثبت شرکت، از اولین و مهم ترین اقداماتی است که در…

قوانین و نکات حقوقی در مورد شراکت در کار و نمونه قرارداد مشارکت

زمانی که صحبت از شراکت می شود اکثر افراد جامعه اولین چیزی که به ذهنشان می آید شکست و ضرر کردن است و باور دارند شراکت کردن در کار ها اکثر مواقع به ضرر منتهی می شود. اگر شخصی که قصد…

شرایط و قانون شراکت در مغازه + نمونه قرارداد شراکت در مغازه

شراکت در مغازه از انواع مرسوم شراکت در جامعه محسوب می شود. گاهی شخص به تنهایی نمی تواند کسب و کاری را راه اندازی کند یا در صورت توانایی مالی و داشتن تخصص زمان کافی برای پرداختن به…

ممنوعیت یا جواز قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان؛ فتوای مراجع تقلید

شاید در قرن کنونی اندک کشوری در جهان باشد که یکی از مسائل و دغدغه های زنان کشورش، ممنوعیت گرفتن گواهینامه موتورسیکلت باشد؛ ولی این امر یکی از مسائل موجود در جامعه کنونی ایران است و…