ممانعت از حق چیست؟

ممانعت از حق از مبحثی است که در قانون آیین دادرسی مدنی از آن سخن به میان آمده است. عبارت "ممانعت از حق" تقریبا می شود گفت خلاصه از عبارت "دعوای رفع ممانعت از حق" است. که طبق عرف…

نكات حقوقي و مشاوره خريد و فروش ملك (قوانين مربوط به خريد فروش ملک)

واژه ملک در عرف عام جامعه و خاص حقوق دانان به مال غیر منقول مثل خانه اطلاق می شود. معاملات و خرید و فروش ملک هم ناظر به معاملات مال غیر منقول است مثل خانه، ویلا، مغازه و زمین…

دادگاه بدوی چیست؟

بر اساس اصل 159 قانون اساسی «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ ها و تعیین صلاحیت آن ‌ها منوط به حکم قانون است». به موجب قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب…

شكايت اينترنتي از كارفرما

بعد از الکترونیکی شدن نحوه ثبت شکایات مختلف حقوقی و کیفری و امور دیگری همچون ارسال اظهار نامه و مشاهده ابلاغیه‌ های نهاد دادگستری، در راستای الکترونیکی شدن خدمات دولتی وزارت کار و…