ضامن کیست و ضمانت چیست؟

درگذشته و سالیان نه چندان دور که اعتماد بین مردم جامعه رواج داشت، حرف و قول قرار افراد با یکدیگر از اعتبار و جایگاه خاصی بهره مند بود، عرف و به تبع آن قانون مدنی مقرره ای را پیش…

از کجا می توانیم وکیل خبره و ماهر در تهران و سایر شهر ها پیدا کنیم؟

هر کسی در طول زندگی خود ممکن است یک بار یا بارها درگیر مسائل حقوقی در زمینه روابط مالی یا خانوادگی یا کیفری بشود. مسائل حقوقی هم مانند باقی علم ها نیازمند متخصص در زمینه خود است.…