تاثیر طلاق بر فرزندان

همیشه نباید طلاق را از جنبه ی منفی نگاه کرد، بلکه در بعضی شرایط باید به دید شروع دوباره انگاشته شود. اما طلاق هم مانند هر چالش دیگری در زندگی اصول قواعدی دارد که اگر درست و قاعده…

طلاق به دلیل نازان زن آیا طلاق زن نازا ممکن است تمام شرایط و مهریه آن

طلاق به عنوان یکی از موارد انحلال شامل موارد متعددی می شود. طلاق ممکن است از طرف مرد باشد و ممکن هم هست که این امر از سوی زن درخواست شود. در قانون به اصطلاح حق طلاق مخصوص مرد است…

لایحه مطالبه نفقه فرزند

وظیفه مرد هم به عنوان همسر و هم به عنوان پدر، پرداخت نفقه زن و فرزند است. این تکلیف مرد را قانون بر او بار کرده و هرگز نمی تواند از آن شانه خالی کند. به دلیل اهمیت این موضوع قانون…