هزینه اجرا گذاشتن مهریه (شرایط و چگونگی به اجرا گذاشتن مهریه)

اگر همسرتان به شکل توافقی حاضر به پرداخت مهریه که حق شماست نشد؛ ناچار باید در دادگاه طرح دعوا کنید. به موازات افزایش هزینه سکه  پیگیری مهریه از طریق دادگاه ها نیز افزایش پیدا کرده…

تقسیط مهریه | شرایط قسط بندی مهریه (تقسیط مهریه) در سال ۱۴۰۰ چگونه است؟

اگر به دادگاه های خانواده سر بزنید بیشترین مساله ای که با آن روبرو می شوید؛ مهریه و مطالبه آن و درخواست آقایان برای قسط بندی کردن آن می باشد . مهریه حق و طلبی است که زن از مرد…

تاثیر طلاق بر فرزندان

همیشه نباید طلاق را از جنبه ی منفی نگاه کرد، بلکه در بعضی شرایط باید به دید شروع دوباره انگاشته شود. اما طلاق هم مانند هر چالش دیگری در زندگی اصول قواعدی دارد که اگر درست و قاعده…

طلاق به دلیل نازان زن آیا طلاق زن نازا ممکن است تمام شرایط و مهریه آن

طلاق به عنوان یکی از موارد انحلال شامل موارد متعددی می شود. طلاق ممکن است از طرف مرد باشد و ممکن هم هست که این امر از سوی زن درخواست شود. در قانون به اصطلاح حق طلاق مخصوص مرد است…